Öğretim Üyeleri

Eğitim Programları ve Öğretim Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Meral Aksu

EF-A 313

+90 312 210 40 31

aksume@metu.edu.tr

Prof. Dr. Cennet Engin-Demir

EF-A 308

+90 312 210 40 38

cennet@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Ok

EF-A 317

+90 312 210 40 43

as@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yıldırım

EF-A 310

+90 312 210 40 27

aliy@metu.edu.tr

Doç. Dr. Hanife Akar

EF-A 316

+90 312 210 40 97

hanif@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Çapa-Aydın

EF-A 416

+90 312 210 40 80

capa@metu.edu.tr

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Doç. Dr. Yaşar Kondakçı

EF-A 412

+90 312 210 40 77

kyasar@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serap Emil

EF-A 304

+90 312 210 40 84

semil@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Gökalp

EF-A 321

+90 312 210 40 33

ggokalp@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Duygun Göktürk

EF-A 319

+90 312 210 40 37

dgokturk@metu.edu.tr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Ayhan Demir

EF-A 315

+90 312 210 40 39

aydemir@metu.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

EF-A 312

+90 312 210 40 36

erdur@metu.edu.tr

Prof. Dr. Esin Tezer [Emekli]

EF-A 306

+90 312 210 40 41

esin@metu.edu.tr

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

EF-A 311

+90 312 210 40 32

guneri@metu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu-Sümer

EF-A 323

+90 312 210 40 28

zeynep@metu.edu.tr

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Meral Aksu

EF-A 313

+90 312 210 40 31

aksume@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan Demir

EF-A 315

+90 312 210 40 39

aydemir@metu.edu.tr

Prof. Dr. Cennet Engin-Demir

EF-A 308

+90 312 210 40 38

cennet@metu.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

EF-A 312

+90 312 210 40 36

erdur@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Ok

EF-A 317

+90 312 210 40 43

as@metu.edu.tr

Prof. Dr. Esin Tezer [Emekli]

EF-A 306

+90 312 210 40 41

esin@metu.edu.tr

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

EF-A 311

+90 312 210 40 32

guneri@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yıldırım

EF-A 310

+90 312 210 40 27

aliy@metu.edu.tr

Doç. Dr. Hanife Akar

EF-A 316

+90 312 210 40 97

hanif@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Çapa-Aydın

EF-A 416

+90 312 210 40 80

capa@metu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu-Sümer

EF-A 323

+90 312 210 40 28

zeynep@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yaşar Kondakçı

EF-A 412

+90 312 210 40 77

kyasar@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serap Emil

EF-A 304

+90 312 210 40 84

semil@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Gökalp

EF-A 321

+90 312 210 40 33

ggokalp@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Duygun Göktürk

EF-A 319

+90 312 210 40 37

dgokturk@metu.edu.tr