Öğretim Üyeleri

Eğitim Programları ve Öğretim Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Meral Aksu

EF-A 313

+90 312 210 40 31

aksume@metu.edu.tr

Prof. Dr. Cennet Engin-Demir

EF-A 308

+90 312 210 40 38

cennet@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Ok

EF-A 317

+90 312 210 40 43

as@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yıldırım

EF-A 310

+90 312 210 40 27

aliy@metu.edu.tr

Doç. Dr. Hanife Akar

EF-A 316

+90 312 210 40 97

hanif@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Çapa-Aydın

EF-A 416

+90 312 210 40 80

capa@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Nur Akkuş-Çakır

EF-A 418

+90 312 210 41 85

nakkus@metu.edu.tr

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Yaşar Kondakçı

EF-A 412

+90 312 210 40 77

kyasar@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serap Emil

EF-A 304

+90 312 210 40 84

semil@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Gökalp

EF-A 321

+90 312 210 40 33

ggokalp@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Duygun Göktürk

EF-A 319

+90 312 210 40 37

dgokturk@metu.edu.tr

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Ayhan Demir

EF-A 315

+90 312 210 40 39

aydemir@metu.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

EF-A 312

+90 312 210 40 36

erdur@metu.edu.tr

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

EF-A 311

+90 312 210 40 32

guneri@metu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu-Sümer

EF-A 323

+90 312 210 40 28

zeynep@metu.edu.tr

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı

Öğretim Üyesi

Oda

Telefon

E-posta

Prof. Dr. Meral Aksu

EF-A 313

+90 312 210 40 31

aksume@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ayhan Demir

EF-A 315

+90 312 210 40 39

aydemir@metu.edu.tr

Prof. Dr. Cennet Engin-Demir

EF-A 308

+90 312 210 40 38

cennet@metu.edu.tr

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker

EF-A 312

+90 312 210 40 36

erdur@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Ok

EF-A 317

+90 312 210 40 43

as@metu.edu.tr

Prof. Dr. Oya Yerin-Güneri

EF-A 311

+90 312 210 40 32

guneri@metu.edu.tr

Prof. Dr. Ali Yıldırım

EF-A 310

+90 312 210 40 27

aliy@metu.edu.tr

Doç. Dr. Hanife Akar

EF-A 316

+90 312 210 40 97

hanif@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yeşim Çapa-Aydın

EF-A 416

+90 312 210 40 80

capa@metu.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu-Sümer

EF-A 323

+90 312 210 40 28

zeynep@metu.edu.tr

Doç. Dr. Yaşar Kondakçı

EF-A 412

+90 312 210 40 77

kyasar@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serap Emil

EF-A 304

+90 312 210 40 84

semil@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gökçe Gökalp

EF-A 321

+90 312 210 40 33

ggokalp@metu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Duygun Göktürk

EF-A 319

+90 312 210 40 37

dgokturk@metu.edu.tr

Emekli Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Esin Tezer (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Prof. Dr. Füsun Akkök (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Prof. Dr. Gül Aydın (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
Prof. Dr. Kemal Güçlüol (Eğitim Yönetimi ve Planlaması)
Prof. Dr. Barbaros Günçer (Eğitim Yönetimi ve Planlaması)
Prof. Dr. İbrahim Koyuncu (Eğitim Yönetimi ve Planlaması)
Prof. Dr. Fersun Paykoç  (Eğitim Programları ve Öğretim)
Prof. Dr. Hasan Şimşek (Eğitim Yönetimi ve Planlaması)
Dr. Meral Boşgelmez (Eğitim Yönetimi ve Planlaması)