Son Güncelleme:
23/11/2018 - 10:47

Program Eğitim Fakültesi’nde yer alan Egitim Bilimleri Bölümü tarafindan yürütülmektedir. Su anda egitim bilimleri bölümü altinda yalnizca lisansüstü seviyede yüksek lisans ve doktora programlari yer almaktadir. Sunulan programin yürütülmesiyle ilgili temel özellikler asagida sunulmustur:

1. Kabul: Bir lisans programından mezun ya da mezun olma durumunda olmak gerekmektedir. Programa kabul ALES sonucu, lisans ortalamasının yanı sıra referans mektubu, niyet mektubu gibi bir takım koşullara bağlıdır. Ayrıca öğrenciler yüksek lisans derslerini alabilmek için İngilizce zorunluluğunu da karşılamak durumundadırlar.

2. Danışmanlık Sistemi: Öğrencileri ders seçimi ve staj aktiviteleri konusunda yönlendirmek için programın birinci döneminde öğrencilere bir danışman atanmaktadır. Öğrencinin kendi temeline ve gelecek planına uygun dersleri seçebilmesi için danışman önemlidir.

3. Dersler: Program toplamda 10 adet üç kredilik ders ve bir staj dersinden oluşmaktadır. Bu 10 dersten, 6 tanesi zorunlu ve dört tanesi seçmelidir. Yukarıda listelenen seçmeli derslerin yanı sıra, danışmanın da onayı ile diğer bölüm içi ya da bölüm dışı dersler alınabilmektedir. Her dönemin başında bölüm tarafından açılan dersler bölümde ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde duyurulmaktadır. Öğrenciler bu duyuruları takip etmeli ve o yarıyılda alabilecekleri dersleri belirlemelidirler. Alınacaklar derslerle ilgili son karar danışmanla birlikte verilmelidir. Stajla birlikte program toplam altı yarıyılda tamamlanmalıdır.

4. Ders Kaydı ve Ekleme-Bırakma: Yeni öğrencilerin, programa ilk kayıt yaptırdıklarında, bilgi formunu (HRDE Öğrenci Bilgi Formu) doldurmaları gerekmektedir. Bu formda öğrencilerden kendileri hakkında (özgeçmiş, adres, telefon gibi) bilgi vermeleri istenmektedir. Bu bilgiler öğrencinin gelişiminin takip edilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda iletişime geçebilmek için önemlidir. Adres ya da telefon gibi iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda öğrencilerin bölümü ve enstitüyü bilgilendirmesi gerekmektedir.

Her yarıyılda ögrenciler aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmelidirler:

  • Öğrenciler almaları gereken dersleri belirlemek için danışmanlarıyla görüşmelidirler.
  • Öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra Internet yoluyla yapılması gereken onay için danışmanlarını bilgilendirmelidirler. Öğrencilerin kayıtlarının danışmanları tarafından onaylandığından emin olmaları son derece önemlidir. Aksi takdirde, dönem içinde öğrencinin ders kaydıyla ilgili problemler yaşanabilir. 
  • Danışman ataması yapıldıktan sonra, öğrenciler diğer derslerin yanı sıra program boyunca kendi danışmalarının Special Studies ya da Special Topics derslerine de kayıt yaptırmalıdırlar.
  • Ders ekleme/bırakma döneminde, öğrenciler danışmanlarının da onayını da alarak yeni dersler ekleyebilirler ya da daha önce kayıt yaptırdıkları dersleri bırakabilirler. Bu durumda, öğrenciler yine danışmanlarının eklenen ya da bırakılan derslerin onayını yaptığında emin olmaları gereklidir. Aksi takdirde yapılan değişiklikler geçersiz olup daha önce yapılan kayıt otomatik olarak geçerli olacaktır.

5. Dönem Projesi ve Staj: Programdaki tüm öğrenciler son dönemlerinde kendi ilgi alanlarıyla ilgili belirleyecekleri bir iş ortamında deneyim elde etmek ve uzmanlarla çalışmak için 20 iş günü staj yapmaktadırlar. Staj dersine kayıt yaptırabilmek için yedi ders tamamlanmış olmalıdır. Stajlar öğrencinin geçmişine ve ilgi alanına bağlı olarak kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yürütülebilir. Stajın nerede yapılacağına öğrenci ve danışmanı birlikte karar vermelidirler ve programın yürütücüsü tarafından onay alınmalıdır. Staj uygulaması ana planın, programın ya da aracın iş yeri ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmasını, uygulama sırasında yürütülen aktiviteleri kapsayan raporun hazırlanmasını ve deneyimlerin ve üretilen materyallerin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

6. Mezuniyet Koşulları: Programı başarıyla tamamlamak için en az 30 kredinin (18 kredi zorunlu 6 derse ait olmak üzere) ve stajın tamamlanması gerekmektedir.

7. Diploma: Derslerini ve staj uygulamasını tamamlayan öğrencilere İnsan Kaynakları Geliştirme Eğitimi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilmektedir.

8. Ders Saydırma ve Programlar Arasinda Geçiş: Öğrenciler daha önce başka bir tezsiz yüksek lisans programında aldıkların derslerden içerikleri programın amacına uygun olması koşuluyla en fazla iki tanesini saydırabilirler. Tüm ders saydırmalar öğrencinin ve danışmanının isteği üzerine program yürütücüsünün onayından sonra yapılır. İnsan Kaynakları Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programından Eğitim Bilimleri alanındaki yüksek lisans programlarına geçiş yapmak mümkün değildir.