Son Güncelleme:
23/11/2018 - 10:46

İnsan kaynaklarını geliştirmenin temel amacı, eğitim ve gelişimle ilgili çeşitli faaliyetler yoluyla kamuda ve özel sektörde var olan insan potansiyelini geliştirmektir. İnsan kaynakları, bu kurumlar için oldukça önemlidir ve bu kaynakların etkili kullanılması kurumların kendi alanlarındaki başarılarında büyük bir rol oynamaktadır. Günümüzün karmaşık iş ortamları eğitim ve gelişim alanlarında özel bilgi ve becerilere sahip uzmanların varlığını gerekli kılmaktadır.

İnsan kaynakları alanı son yıllarda önemli bir büyüme göstermiştir. Birçok yetişkin, meslekleriyle ilgili bilgi ve becerilerini şirketlerde, sanayi alanlarında ve devlete ait eğitim ortamlarında güncellemeye çalışmaktadır. Bu alan, aynı zamanda gerekli bir takım değişimlere de maruz kalmıştır. Geçmişte çalışanlara sunulan geleneksel eğitim yöntemleri genellikle alan uzmanları tarafından verilen beceri-temelli seminerleri kapsamaktaydı ve insan kaynakları uzmanlarının görevi bu seminerleri düzenlemekti. Bugün ise, alanında başarılı kurumlar bu geleneksel rolün ötesinde bir takım rolleri yerine getirebilecek insan kaynakları eğitimi uzmanlarıyla çalışmaktadırlar. Bu uzmanlar insan potansiyelini ve etkililiğini en üst düzeye çıkarmak için roller üstlenmektedirler. Bunun için kısa ve uzun vadeli stratejik insan kaynağı eğitimiyle ilgili etkinlikleri planlamaktadırlar. Ayrıca eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programlarını geliştirmek, bu eğitim faaliyetlerini uygulamak, eğitimi ve performansı değerlendirmek ve eğitim sonrası izleme etkinliklerini yürütmek bu uzmanların görevleri arasındadır. Eğitim etkinlikleri kurumsal gelişimin zorunlu bir parçasıdır. Bu anlamda, insan kaynağı eğitiminde rol almak için eğitim alan bireyler, kendilerini bu alandaki güncel bilgi, bakış açısı ve becerilerle geliştirmek durumundadır.

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı bu amaca hizmet etmektedir. İnsan kaynaklarını geliştirme alanında bilgi, anlayış ve uzmanlık kazanmak isteyen eğitim ve gelişim uzmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu program, üniversiteden yeni mezun olmuş ve insan kaynakları alanında çalışmayı planlayan bireylerin yanı sıra bu alanda çalışan ve yeteneklerini geliştirmek isteyen bireyler için de uygundur. Bu programdan mezun olanların yaratıcı düşünme becerilerini ve kurumların eğitimle ilgili problemlerine karşı çözüm üretme yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Programın temel amacı, egitim ve gelişim alanında ihtiyaç duyulan uzmanların sahip olması gereken temel becerileri geliştirmektir. Amaçlar, eğitim ve gelişim programlarının etkililiğini artırmaya katkıda bulunacak ve bütünleşik bir program ile insan kaynakları bölümlerinin performansını olumlu yönde etkileyecek uzmanların yetiştirilmesini kapsamaktadır. Eğitim yönetimi, program geliştirme ve öğretim, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi eğitimin farklı alanlarındaki kuram ve uygulamaları bir araya getirerek program bütünleşik bir yapı ortaya koymaktadır. Kurumlarda insan kaynaklarını geliştirmek için, kuram ve arastırmanın klinik sorgulamalarla birleştirilerek uygun olan oranda verilmesi amaçlanmıştır. Bu özelliğiyle, program aşağıdaki belirtilen kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına odaklanmaktadır:

  • Üniversiteden yeni mezun olmuş ve insan kaynakları alanında çalışmayı planlayanlar,
  • Çeşitli kurumların (kamu veya özel) insan kaynakları birimlerinde çalışan ve personel eğitimi ve gelişimi konularında kendilerini geliştirmek isteyenler, 
  • Okulların/kurumların (kamu veya özel) insan kaynakları eğitiminden sorumlu kişiler.

Program tanıtımı

Program hem stratejik hem de işlevsel bir bakış açısıyla insan kaynaklarını geliştirme üzerine odaklanmaktadır. Stratejik bakış açısıyla ele alındığında, dersler insan kaynakları eğitimini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla düzenlenmiştir. Programdaki dersler, öğrenciye eğitim programlarının ve organizasyonların değişik boyutlarında gerekli olan bilgi ve becerilerin yanı sıra eğitim organizasyonlarında yer alan bireylerle çalışabilmek için bakış açıları kazandırmak üzere tasarlanmıştır. İşlevsel açıdan bakıldığında, dersler öğrencileri örgütsel ve kurumsal işlevleri en iyi şekilde kullanmak için gerekli olan süreç ve işlemleri tasarlama ve uygulama konusunda ihtiyaç duyulan becerilerle donatmaktadır. Programın amacı bireylerin insan kaynakları kavramları üzerine anlayışlarını geliştirmek ve eğitim ve gelişim becerilerini arttırmak yoluyla akademik ihtiyaçlar ve iş yeri ihtiyaçları arasında denge kurmaktadır. Programda yer alan bütün derslerde aktif öğrenme yaklaşımı temel alınmıştır. Bu çerçevede öğrenilen bilgi ve becerilerin, alan uygulamaları, deneysel aktiviteler, örnek olay incelemesi, tartışma, grup çalışması çerçevesinde uygulanması ve gerçek yaşamla bağlantılı olması vurgulanmaktadır. Program, öğrencilere insan kaynaklarıyla ilgili planlama, ihtiyaç analizi, personel ve program geliştirme, eğitim etkinliklerini uygulama, eğitim programlarını ve projeleri değerlendirme, veri toplama ve veri analiz etme süreçlerinde destek olmaktadır. Bunun yanı sıra, programa katılanlar seçmeli derslerle eğitim ve gelişimle ilgili bir takım alanlarda özel yetenekler geliştirme şansına sahiptirler. Programdaki zorunlu ve seçmeli dersler, farklı altyapılara sahip öğrencilerin hem genel hem de bireysel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Dersler

Programda, bir tanesi kredisiz staj dersi ve 10 tanesi üç kredilik ders (toplam 30 kredi) olmak üzere toplam 11 ders yer almaktadir. Kredili derslerden 6’si zorunlu, 4’ü seçmelidir.

Zorunlu Dersler

Seçmeli Dersler

HRDE 505 Inquiry Methods

HRDE 510 Educational Organizations and Design

HRDE 515 Designing Training Programs

HRDE 520 Training Strategies and Techniques

HRDE 525 Assessment of Training Programs

HRDE 530 Performance Evaluation

HRDE 589 Term Project/Internship

HRDE 800-899 Special Studies  

HRDE 900-999 Special Topics

 

 

 

HRDE 550 Interpersonal Relations

HRDE 552 Career Development Counseling  

HRDE 554 Total Quality Management in Education  

HRDE 556 Strategic Planning in Education  

HRDE 558 WEB-Based Training: Design and Implementation Strategies

HRDE 560 Needs Assessment  

HRDE 562 Organizational Psychology  

HRDE 564 Adult Education  

HRDE 566 Educational Leadership and Change  

HRDE 568 Computer Mediated Learning in Network Environment

HRDE 570 Leadership and Planning in Instructional Technology  

HRDE 572 Conflict Management in Human Resource Education  

HRDE 574 Special Topics in Human Resource Education

HRDE 576 Trends and Issues in Human Resource Education

HRDE 578 Supervision in Human Resources Education

 

-