Eğitim Bilimleri Bölümü, gittikçe dinamikleşen günümüz eğitim dünyasında aktif rol üstlenebilecek nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede programlar ve eğitim felsefemiz, esnek, insancıl, demokratik ve katılımcı bir akademik ortamda öğrencilerin yeterlikleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir yapıyı yansıtmaktadır.

Araştırma anlamında bölümümüz, Türk Eğitim Sistemi'ndeki teori ve uygulamaya yönelik sorunları anlamlı ve titiz bir bilimsel araştırma süreci ile ele almayı hedeflemektedir. Bu projeler ve sonucunda ortaya çıkan bilimsel ve akademik çalışmalar, uygulama alanına ve ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel literatüre katkı oluşturmaya devam etmektedir.

Öğretim ve araştırma alanlarındaki sorumluluklarına ek olarak bölümümüz bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmaları ile özellikle eğitim kurum ve kuruluşları olmak üzere genel olarak topluma ve eğitim paydaşlarına hizmet sunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede bölümümüz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli birimlerindeki liderlik ve uzmanlık pozisyonları için bireyler yetiştirmeyi ve dolayısıyla Türk Eğitim Sistemi'nin geleceğine önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim alanında liderlik rolü üstlenme yeteneğine sahip yüksek nitelikli profesyoneller yetiştirerek ülkemizin sürekli gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamakta kararlıdır. Bölümümüz teknolojik altyapısı, İngilizce eğitim dili ve son derece deneyimli ve nitelikli öğretim kadrosu ile bu misyonu gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Misyonumuz daha katılımcı bir öğrenme ortamı, öğrenciler ve öğretim elemanları arasında demokratik bir ilişki ve saygın araştırma geçmişimiz ile desteklenir durumdadır.

Eğitim Bilimleri Bölümü dört alanda lisansüstü dereceleri vermektedir:

Eğitim Programları ve Öğretim (Yüksek Lisans Programı & Doktora Programı)

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (Yüksek Lisans Programı)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Yüksek Lisans Programı & Doktora Programı)

Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Eğitim Bilimleri Bölümü çatısı altındaki programlar, nitelikli öğrencileri, kaliteli öğretim elemanları ve uluslararası işbirlikleriyle eğitimde mükemmelliği hedeflemektedir.