Eğitim Programları ve Öğretim: Yüksek Lisans Programı

Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın dört temel amacı vardır:

  1. Öğrencilerin program geliştirme ve değerlendirme kuramları, program geliştirme model ve yaklaşımları konularında bilgi ve anlayışlarını geliştirmek,
  2. Öğrenme ve öğretim süreçleri ve tasarımı konularındaki becerilerini geliştirmek,
  3. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak özgün araştırmalar yapmalarını sağlamak, ve
  4. Eğitim bilimlerinin diğer alanlarında ilgilerine göre seçecekleri konularda bilgi ve anlayış geliştirmelerini sağlamak.

Bu bağlamda, yaşam boyu öğrenme becerilerini de edinmiş olarak, Türkiye ve dünyada eğitim ile ilgili gelişmeleri izleyip, irdeleyebilecekleri temel alt yapılarının gelişmesini sağlar. Bu amaçlar çerçevesinde öğrenciler genellikle seminer ortamı içinde zorunlu ve seçmeli (alan ve diğer) dersler alırlar ve öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya yönelik proje ve araştırma etkinlikleri gerçekleştirirler. Öğrenci seçme aşamasında öğretmenlik meslek bilgisi eğitimini lisans ya da lisans sonrası programlarda almamış ya da öğrenim gördüğü alan itibari ile yüksek lisans programına doğrudan kabul edilemeyecek başarılı öğrenciler bir bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bir veya iki dönem süren bu programda öğrenciler, eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans eğitimine temel oluşturacak dersler alırlar. Yüksek lisans programında toplam ders yükü 8’dir. Bunlardan üçü genel zorunlu kategorisinde olup araştırma, istatistik ve tez önerisi hazırlama derslerinden oluşur. Öğrenciler alan seçmeli ders kategorisinde program geliştirme ve öğretim alanıyla ilgili dersler arasından danışmanları ile birlikte belirleyecekleri en az üç ders alırlar. Ayrıca öğrenciler diğer alanlardan iki seçmeli ders alabilirler. Ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlayıp jüri önünde savunarak yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Ders açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Dersler

Alan Dersleri

Seçmeli Dersler

EDS 502 Research Methods in Education

EDS 504 Educational Statistics I

EDS 505 Pro-thesis Seminar

EDS 599 Master's Thesis

EDS 800-899 Special Studies

 

EDS 540 Fundamentals of Curriculum Development

EDS 547 Curriculum Evaluation

Track 1: Teacher Education

EDS 536 Research and Practice on Technology in Teacher Education

EDS 649 A Comparative Study of Teacher Education

 

Track 2: Learning and Instruction

EDS 541 Instructional Design

EDS 542 Learning Sciences: Foundations and Applications

EDS 544 Theories of Instruction

EDS 545 Research on Teaching

EDS 549 Teaching and Learning Process

EDS 653 Seminar in Teaching Methods

 

Track 3: Higher Education

EDS 580 Adult Education

EDS 620 Current Issues in Higher Education

EDS 647 Comparative Higher Education

EDS 658 Curriculum Policy in Higher Education

EDS 660 Teaching in Higher Education

 

Track 4: Curriculum Studies

EDS 548 The Fundamentals of Social Studies Curriculum

EDS 643 Curriculum and Society

EDS 644 The Pre-School Curriculum

EDS 645 The Elementary School Curriculum

EDS 646 The Secondary School Curriculum

EDS 648 The Social Studies Curriculum: Theory into Practice

EDS 655 Paradigms in Curriculum

EDS 657 Comparative Study of Secondary School Programs

 

Track 5: Educational Foundations

EDS 501 Social Theories as Applied to Education

EDS 514 School as a Social System

EDS 521 Studies in Gender and Education

EDS 546 Contemporary Issues in C&I

EDS 552 Education and Social Policy

EDS 553 School Improvement

EDS 571 Comparative Education

EDS 572 Advances in Psychological Foundations of Education

EDS 573 Current Issues in Turkish Education

EDS 578 Contemporary Philosophies of Education

EDS 609 School and Society           

EDS 656 Changing World Perspectives in Education

 

Track 6: Research, Measurement, and Evaluation

EDS 550 Needs Assessment

EDS 554 Scale Construction in Affective Domain

EDS 555 Theories and Techniques in Measurement and Evaluation

EDS 556 Elements of Test Theory

EDS 558 Non-Parametric Statistics 

EDS 559 Test Construction

EDS 560 Elements of Scaling

EDS 562 Theory, Measurement and Research in Affective Domain

EDS 564 Theories of Measurement and Research Designs in Psychomotor Domain

EDS 565 Practicum in Measurement and Evaluation

EDS 566 Elements of Factor Analysis and Related Techniques

EDS 567 Item Response Theory 

EDS 569 Norms and Test Equating 

EDS 579 Independent Study in Education

EDS 601 Qualitative Research Methods in Education

EDS 604 Multivariate Statistical Techniques in Education

EDS 618 Theoretical & Practical Implications of Educational Research

EDS 777 International Graduate Student Practice