Değerli Fakülte Mensupları,

Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen EdTalks etkinliği kapsamında 23 Aralık Cuma günü saat 11:00’da Prof. Dr. Ali Yıldırım tarafından “Eğitim Bilimi Gelenekleri: Kuram, Araştırma ve Öğretmen Eğitimi Açısından Sonuçlar” başlıklı bir seminer verilecektir. Etkinlik Eğitim Fakültesi Binası EFD-11 salonunda yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ekte etkinlik bilgilerini içeren afişe ulaşabilirsiniz.

Ali Yıldırım, Göteborg Üniversitesi (İsveç) Pedagojik ve Didaktik Çalışmalar Bölümü öğretim üyesidir. 2018 yılından bu yana bu bölüm altında oluşturulan Didaktik Araştırmalar Grubu´nun liderliğini yürütmektedir. Son yıllardaki araştırmaları öğretmen kimliği, değerlendirme okuryazarlığı, uygulama öğretmeninin mesleki gelişimi ve araştırma odaklı öğretmen eğitimi konularına odaklanmaktadır. 1993-2018 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi´nde görev yapmış ve bu dönemde eğitim bilimleri bölüm başkanlığı yanında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu rektör yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ülke düzeyindeki araştırma projelerinde (aile eğitimi, SBS, mesleki eğitim, vb.) ve Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Milli Eğitimi Geliştirme, Endüstriyel Okullar, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projelerinde liderlik ve danışmanlık yapmıştır. Koordinatör ve araştırmacı olarak sürdürülebilir gelişme eğitim programı, aktif vatandaşlık eğitimi, hayat boyu öğrenme, iklim dostu okullar, öğrenme ağları, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesi ile ilgili AB Projelerini yürütmüştür. Basılmış makale ve kitap çalışmaları öğretmen eğitimi, eğitim programları, değerlendirme, öğretim süreçleri, sosyal bilimler öğretimi ve nitel araştırma konularına odaklanmaktadır.

Not: Güz dönemi seminerlerinin takvimine ekteki afişten ulaşabilirsiniz.

Katılımlarınızı bekleriz.
EBB EdTalks Düzenleme Ekibi


Son Güncelleme:
21/12/2022 - 23:21