Son Güncelleme:
03/11/2022 - 15:19

Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı’nın dört temel amacı vardır:

  1. Öğrencilerin program geliştirme ve değerlendirme kuramları, program geliştirme model ve yaklaşımları konularında bilgi ve anlayışlarını geliştirmek,
  2. Öğrenme ve öğretim süreçleri ve tasarımı konularındaki becerilerini geliştirmek,
  3. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak özgün araştırmalar yapmalarını sağlamak, ve
  4. Eğitim bilimlerinin diğer alanlarında ilgilerine göre seçecekleri konularda bilgi ve anlayış geliştirmelerini sağlamak.

Bu bağlamda, yaşam boyu öğrenme becerilerini de edinmiş olarak, Türkiye ve dünyada eğitim ile ilgili gelişmeleri izleyip, irdeleyebilecekleri temel alt yapılarının gelişmesini sağlar. Bu amaçlar çerçevesinde öğrenciler genellikle seminer ortamı içinde zorunlu ve seçmeli (alan ve diğer) dersler alırlar ve öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulamaya yönelik proje ve araştırma etkinlikleri gerçekleştirirler. Öğrenci seçme aşamasında öğretmenlik meslek bilgisi eğitimini lisans ya da lisans sonrası programlarda almamış ya da öğrenim gördüğü alan itibari ile yüksek lisans programına doğrudan kabul edilemeyecek başarılı öğrenciler bir bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bir veya iki dönem süren bu programda öğrenciler, eğitim programları ve öğretim alanında yüksek lisans eğitimine temel oluşturacak dersler alırlar. Yüksek lisans programında toplam ders yükü 8’dir. Bunlardan üçü genel zorunlu kategorisinde olup araştırma, istatistik ve tez önerisi hazırlama derslerinden oluşur. Öğrenciler alan seçmeli ders kategorisinde program geliştirme ve öğretim alanıyla ilgili dersler arasından danışmanları ile birlikte belirleyecekleri en az üç ders alırlar. Ayrıca öğrenciler diğer alanlardan iki seçmeli ders alabilirler. Ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlayıp jüri önünde savunarak yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Ders programına buradan ulaşabilirsiniz. 

Ders açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.