Son Güncelleme:
16/10/2023 - 14:44

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programının amacı üst düzeyde bir eğitim anlayışı güderek, eğitim yönetimi, eğitim politikası geliştirme ve okul yönetimi alanlarında uzmanlaşmaktır. Bu çerçevede programın hedefleri:

  1. Program geliştirme, öğretim, ölçme ve değerlendirme gibi bağlantılı alanlar dahil olmak üzere eğitim yönetimi ve planlaması, okul liderliği ve yönetim, eğitim politikası geliştirme konularında bilgi ve fikir kazandırmak,
  2. Öğrencilere eğitim yönetimi ve planlaması ve diğer ilgili disiplinlerde araştırma tasarlayıp yürütebilme becerisi kazandırmak,
  3. Eğitimin diğer alanlarında beceri geliştirmelerine olanak sağlamak olarak sıralanabilir.

Dolayısıyla Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı öğrencilerden eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki gelişmeleri takip etmelerini, bu gelişmeleri teorik bilgiler ışığında yeniden yapılandırabilmelerini ve ulusal ve uluslararası düzeyde okulların kapasitesini geliştirmek için pratik öneriler geliştirmelerini beklemektedir. Çeşitli seminerler yardımıyla öğrencileri öğretmenlik uygulamasının merkezine koymayı hedefleyen felsefemiz, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kavramını yaşayan bireyler olarak yetişmesini öngörmektedir. Bu programa farklı disiplinlerden lisans mezunu öğrenciler kabul edilmektedir. Öğretmenlik sertifikasına sahip olmayan ve/veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görebilmesi için gerekli dersleri almamış olan öğrenciler, bir ya da iki yarı yıl sürebilen bir bilimsel hazırlık programına kabul edilmektedirler.

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikisi Araştırma ve İstatistik, üçü alan dersi, ikisi seçmeli ders ve biri de tez önerisi hazırlama dersi olmak üzere 8 dersi tamamlamak zorundadırlar. Ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlayıp jüri önünde savunarak yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Ders açıklamalarına buradan ulaşabilirsiniz.