Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programının amacı üst düzeyde bir eğitim anlayışı güderek, eğitim yönetimi, eğitim politikası geliştirme ve okul yönetimi alanlarında uzmanlaşmaktır. Bu çerçevede programın hedefleri:

  1. Program geliştirme, öğretim, ölçme ve değerlendirme gibi bağlantılı alanlar dahil olmak üzere eğitim yönetimi ve planlaması, okul liderliği ve yönetim, eğitim politikası geliştirme konularında bilgi ve fikir kazandırmak,
  2. Öğrencilere eğitim yönetimi ve planlaması ve diğer ilgili disiplinlerde araştırma tasarlayıp yürütebilme becerisi kazandırmak,
  3. Eğitimin diğer alanlarında beceri geliştirmelerine olanak sağlamak olarak sıralanabilir.

Dolayısıyla Eğitim Yönetimi ve Planlaması Yüksek Lisans programı öğrencilerden eğitim yönetimi ve planlaması alanındaki gelişmeleri takip etmelerini, bu gelişmeleri teorik bilgiler ışığında yeniden yapılandırabilmelerini ve ulusal ve uluslararası düzeyde okulların kapasitesini geliştirmek için pratik öneriler geliştirmelerini beklemektedir. Çeşitli seminerler yardımıyla öğrencileri öğretmenlik uygulamasının merkezine koymayı hedefleyen felsefemiz, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme kavramını yaşayan bireyler olarak yetişmesini öngörmektedir. Bu programa farklı disiplinlerden lisans mezunu öğrenciler kabul edilmektedir. Öğretmenlik sertifikasına sahip olmayan ve/veya yüksek lisans düzeyinde öğrenim görebilmesi için gerekli dersleri almamış olan öğrenciler, bir ya da iki yarı yıl sürebilen bir bilimsel hazırlık programına kabul edilmektedirler.

Programdan mezun olabilmek için öğrenciler ikisi Araştırma ve İstatistik, üçü alan dersi, ikisi seçmeli ders ve biri de tez önerisi hazırlama dersi olmak üzere 8 dersi tamamlamak zorundadırlar. Ders yükünü başarıyla tamamlayan öğrenciler özgün araştırmaya dayalı bir tez hazırlayıp jüri önünde savunarak yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Ders açıklamalarına buradan ulaşabilirsniz.

Zorunlu Dersler

Alan Dersleri

EDS 502 Research Methods in Education

EDS 504 Educational Statistics I

EDS 505 Prothesis Seminar

EDS 599 Master's Thesis

EDS 800-899 Special Studies

 

 

 

 

 

 

 

 

EDS511 Supervisory Techniques I

EDS512 Administrative Processes

EDS513 Administrative  Problems in Education

EDS515 Organizational Psychology

EDS516 Group Dynamics and Leadership

EDS517 Educational Organization And Design

EDS520 Strategic Planning in Higher Education

EDS525 Systems Analysis in Education

EDS526 Economics of Education

EDS527 Finance and Educational Planning

EDS533 Total Quality Management in Education

EDS573 Current Issues in Turkish Education

-


Son Güncelleme:
03/12/2018 - 16:54