Değerli Fakülte Mensupları,

Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen EdTalks etkinliği kapsamında bugün, 26 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Bilge Uzun tarafından "FARKet ANDAkal: Fark'andalık, Nam-ı Diğer Mindfulness" başlıklı bir seminer verilecektir. Etkinlik Zoom üzerinden online yapılacaktır. Ekte etkinliğin afişine ve etkinlik katılım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Katılımlarınızı bekleriz.

EBB EdTalks Düzenleme Ekibi

Etkinlik Bilgisi:

Tarih:26 Mayıs Cuma

Saat: 13:30

EDTALKS-FARKet ANDAkal: Fark'andalık, Nam-ı Diğer Mindfulness

https://zoom.us/j/91611789n812?pwd=MnhITFNpZWFidXFydVgwUmlHVlVVQT09

Meeting ID: 916 1178 9812

Passcode: EDTALKS

Prof. Dr. Bilge Uzun'un Özgeçmişi

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Prof. Dr. Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında 'erteleME' konulu tezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi'nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuştur. 8 ay devam eden 'Berliner' yaşamının ardından ülkesine dönen Uzun, 2008 yılında ön-doktora çalışması olan oğlu Deniz Baray Özer'i kucağına almış, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun'un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır.

'Çocukta yaparım Kariyerde' felsefesi ile uluslararası akademik kadınlara örnek olan Uzun, Londra'da bulunan Roehampton Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bir yıl süren 'Londoner' yaşamlarının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarına devam ederken Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen, severek çalıştığı Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD'nda Prof. Dr. olarak bitmez tükenmez motivasyonu ile görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmaları -kendini anlama aşamasında- 'Erteleme' alanında yüksek lisans tezi ile başlayan Uzun, doktora derecesini 'Ertelemenin Yol Analizi Modeli ile İncelenmesi: Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Bileşenlerin Sınanması' başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Ertelemenin yaygınlığı ve sebeplerini ulusal ve uluslararası düzeyde birçok konu ile ilişkilendiren araştırmacı, erteleme davranışı ile baş etmeye yönelik programlar geliştirmiştir. Yazarın, ulusal, alan indexleri ve SSCI'de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Son yıllarda tamamladığı 'Ertelemenin kültürler arası karşılaştırılması: İngiltere, Avusturya, Türkiye ve Polonya karşılaştırması' çalışması The New York Times dergisinde Türk Kadın Araştırmacı olarak yer almasını sağlamıştır.

Halen erteleME'ye ilişkin devam eden çalışmaları güncel yaklaşımlarla yeni bir boyut kazanmış ve son yılların popüler konularından biri olan Mindfulness (Fark'andalık/Bilinçli Farkındalık) ile ililşkilendirilmiştir.Bu doğrultuda akademik çalışmaları son yıllarda Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ile işbirliği çerçevesinde Çocuklarda Bilinçli Farkındalık (Mindfulness for Children) ve Mindful Okul alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak 'İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi' ünvanını almıştır. Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölüm Başkanı Özen Yazgan ile birlikte, halen Bahçeşehir Kolejleri İlköğretim düzeyinde uygulanan Mindful Okul müfredatını geliştirmiştir.


Son Güncelleme:
24/05/2023 - 18:59