Değerli Fakülte Mensupları,

Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından düzenlenen EdTalks etkinliği kapsamında bugün, 12 Mayıs Cuma günü saat 13.30'da Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Özdemir tarafından "Eğitim ve Okul Yönetiminde Güncel Yönelimler" başlıklı bir seminer verilecektir. Etkinlik Zoom üzerinden online yapılacaktır. Ekte etkinliğin afişine ve etkinlik katılım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Prof. Dr. Murat ÖZDEMİR, 1970 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dr. Özdemir, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Bilim Dalı'nda, doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. Dr. Özdemir, 1996-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda öğretmen ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Akademik görevine 2011 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesinde başlayan Dr. Özdemir, halen Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik görevlerinin yanı sıra Dr. Özdemir, bölüm başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, ana bilim dalı başkanlığı, fakülte ve enstitü kurulu ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Dr. Özdemir'in başlıca kitap ve editörlükleri arasında "Eğitim Yönetimi", "Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi" ve "Yönetme Sanatı" bulunmaktadır. Bununla birlikte Dr. Özdemir'in eğitim yönetimi ve liderliği konuları başta olmak üzere çok sayıda uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Prof. Dr. Murat Özdemir akademik ve mesleki yaşamı boyunca çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, liderlik ve örgütsel davranış konularında eğitimler vermiştir.

Katılımlarınızı bekleriz.

EBB EdTalks Düzenleme Ekibi

Etkinlik Bilgisi:

Tarih:12 Mayıs Cuma

Saat: 13:30

EDTALKS-Eğitim ve Okul Yönetiminde Güncel Yönelimler

https://zoom.us/j/91611789n812?pwd=MnhITFNpZWFidXFydVgwUmlHVlVVQT09

Meeting ID: 916 1178 9812

Passcode: EDTALKS


Son Güncelleme:
24/05/2023 - 18:58